dimarts, 29 de novembre de 2011

WebQuestUna WebQuest és un tipus d’activitat didàctica basada en pressupostos constructivistes de l’aprenentatge i la ensenyança, que es basa en tècniques de treball en grup per projectes i en la investigació amb activitats bàsiques d’ensenyança/aprenentatge. La seva mecànica és relativament simple i ens permet conèixer pràctiques de treball a l’aula.
En una WebQuest es divideix als alumnes en grups, se’ls hi assigna a cadascú un rol diferent i se’ls hi proposa realitzar conjuntament un tema, que es farà amb un producte amb característiques ben definides. Dit això, els alumnes seguiran un procés a través de varis passos o fases, planificant prèviament pel professor, durant el qual els alumnes realitzaran una àmplia gama d’activitats, com per exemple: llegir, comprendre i sintetitzar informació seleccionada d’Internet o d’altres fonts, etc.
El que s’intenta fomentar són les habilitats cooperatives dels nens, per ajudar i arribar al fi comú d’obtenir un treball molt més elaborat, les habilitats cognitives de l’infant i l’autonomia de cadascú per trobar la informació, saber-la seleccionar i agafar el més important.
Dins de la pàgina http://webquestcat.cat/, vull destacar una article d’un projecte anomenat: Com podem explicar un llibre?. A primera vista sembla força infantil, i sempre es destaquen les mateixes coses realitzant la introducció, objectius i continguts i finalitzant una avaluació. Però vull destacar les activitats que fan aquest projecte en ajudar els infants.
Una WebQuest ens serveix per reflexionar i conèixer noves tecnologies com a eina i recurs per cercar informació i també per aprendre, no només nosaltres sinó pels infants. Fent servir l’exemple d’aquest article, gràcies aquest ús tecnològic poden aprendre explicar-se i conèixer totes aquestes eines dels llibres i de tot el seu entorn.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada